Emin sen o Dobrej linke

Ema je mladá šikovná psychologička s detskou mozgovou obrnou, ktorej záleží na tom, aby aj mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením mali dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu.

Ema sa narodila predčasne, s postihnutím dolných končatín a sama si v období dospievania prešla náročným obdobím, kedy bojovala s pocitmi krivdy, hnevu na svoj „osud" a hľadala cestu, ako sa vyrovnať so svojím telesným hendikepom. Preto si uvedomuje, s akými ťažkosťami sa môže stretávať mladý človek so zdravotným znevýhodnením v prípade, že chce sám vyhľadať pomoc psychológa. 

Od roku 2016 pracuje ako psychologička v občianskom združení IPčko, ktoré je známe svojou internetovou linkou dôvery IPčko.sk a ďalšími projektami na pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách.

IPčko poskytuje bezplatne a nonstop - 24 hodín denne, 7 dní v týždni psychologické, sociálne a právne poradenstvo cez internet na www.ipcko.sk. Pomáhali sme viac ako 90-tisíckrát mladým ľuďom cez chat a 8-tisíckrát cez e-mail. Najčastejšie sa na IPčko.sk obracajú mladí ľudia s pocitmi samoty, s problémami vo vzťahoch, v rodinách, no aj s myšlienkami na samovraždu či po traumatických zážitkoch násilia.


Veľakrát nás kontaktovali aj mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením (najčastejšie s poruchami hybnosti, zraku, sluchu), ktorí pri vyhľadávaní odbornej psychologickej pomoci narážajú na rôzne komunikačné, sociálne a fyzické bariéry.

Chceme sa k ním priblížiť, a preto sme spolu s odborníkmi a vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, zorganizovali okrúhle stoly a hovorili sme s mnohými expertmi, aby sme zistili, ako náš sen o novej forme pomoci pripraviť čo najlepšie.

Vďaka podpore z Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020," ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, sme nakoniec 22.11.2018 spustili Dobrú linku. Hneď prvé dni prevádzky tejto psychologickej linky dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením boli úžasné. Na webe www.dobralinka.sk nás kontaktovali už desiatky mladých ľudí a zdá sa, že sme presne odpovedali na nevypovedané potreby. Internetové psychologické poradenstvo na Dobrej linke je prispôsobené individuálnym potrebám mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, je zdarma, anonymné a ľahko dostupné- online prostredníctvom e-mailu a chatu. Máme ďalší sen, postupne pridať aj poradenstvo pre nepočujúcich mladých ľudí v posunkovom jazyku prostredníctvom videa.

Internetovú linku dôvery realizujeme vysoko odborne a so zanietením, zároveň efektívne a nízkonákladovo. Mladí so zdravotným hendikepom sa na našich poradcov obracajú najčastejšie v otázke riešenia kamarátskych, partnerských a rodinných vzťahov, šikanovania, potreby samostatnosti, ako aj prijatia svojho hendikepu.

Vyškolili sme tím 5-tich psychológov a 1 sociálneho pracovníka, ktorí sú odborne pripravení na to, aby poskytovali túto špecializovanú pomoc každý pracovný deň od 15:00 do 20:00 hodiny. Technicky sme prispôsobili web aj pre zrakovo znevýhodnených mladých. Po rady sme boli aj v zahraničí.

Pomôžte Eme a jej kolegom, aby mohli ďalej žiť svoj sen!

Ema sa naučila vnímať svoj hendikep ako dar a jej snom je byť tu pre mladých ľudí, ktorí sú výnimoční svojim hendikepom, aby aj oni mohli žiť kvalitnejší život. Z Emy sa stala koordinátorka projektu, stará sa najmä o odborné vedenie projektu, no hneď zistila, že na jeho fungovanie potrebuje finančné zdroje.
V súčasnosti hrozí, že nebude môcť Dobrá linka plnohodotne ďalej fungovať. Aby sme mohli žiť náš sen ďalej a pomáhať na Dobrej linke, potrebujeme Vašu pomoc.

Prostriedky, ktoré vďaka Vašej pomoci získame, použijeme transparentne na zaplatenie jedného pracovného úväzku pre Emu (ostatní odborní pracovníci svoju činnosť robia dobrovoľnícky, vo svojom voľnom čase), na ďalšie nevyhnutné odborné vzdelávanie tímu, kvalitnú odbornú supervíziu a na propagáciu Dobrej linky medzi mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. 

Snažíme sa získať podporu progresívnych darcov na jeden rok v minimalistických nákladoch.

Ďakujeme, že nás v tom nenecháte samých a svojou podporou sa zaslúžite o zlepšovanie života a sveta mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Ďakujeme, že ste v tom s nami a svojou podporou dáte mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením šancu.